ESEMÉNYNAPTÁR

September 2019
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

szgyf_banner.jpg

Up

Az Intézmény Alaptevékenysége, Feladat- és hatásköre

 Jogszabályban meghatározott közfeladat:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 69. § bekezdése szerinti bentlakásos szociális ellátás (ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona)

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 57 § szerinti szermélyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátása, utógondozói ellátás, valamint a Gyvt. 92. § szerinti utógondozói ellátás külső férőhelyen.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolás:

   873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. 

Alaptevékenység:

- fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

- az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása munka-rehabilitáció keretében

- gyermekotthonaiban és nevelőszülői hálózatában a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása,

- különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára,

- speciális ellátás biztosítása a súlyosan pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára,

- ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak,

- a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése,

- a gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása,

- nevelőszülői hálózat jogszabályban előírtak szerinti működtetése.

Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

107030 Szociális foglalkoztatás

Működési terület: Csongrád megye

 

Szervezeti és Működési Szabályzat
Adatvédelmi szabályzat
Gyermekotthoni házirend
Gyermekotthoni szakmai program
 
 
Powered by Phoca Download