ESEMÉNYNAPTÁR

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

szgyf_banner.jpg

Up

Az Intézmény Alaptevékenysége, Feladat- és hatásköre

 Jogszabályban meghatározott közfeladat:

- A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 69. § bekezdése szerinti bentlakásos szociális ellátás (ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona)

- A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 57 § szerinti szermélyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátása, utógondozói ellátás, valamint a Gyvt. 92. § szerinti utógondozói ellátás külső férőhelyen.

Államháztartási szakágazat szerinti besorolás:

   873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása. 

Alaptevékenység:

- fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

- az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli foglalkoztatása munka-rehabilitáció keretében

- gyermekotthonaiban és nevelőszülői hálózatában a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása,

- különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára,

- speciális ellátás biztosítása a súlyosan pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára,

- ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak,

- a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése,

- a gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása,

- nevelőszülői hálózat jogszabályban előírtak szerinti működtetése.

Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:

101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása

104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások

104012 Gyermekek átmeneti ellátása

107030 Szociális foglalkoztatás

Működési terület: Csongrád-Csanád megye

 

Szervezeti és Működési Szabályzat 2021
Adatvédelmi szabályzat 2018
Alapító Okirat 2020
Érdekképviseleti Fórum működési szabályzata 2014
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Fogyatékos személyek otthona 2021
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Különleges Gyermekotthona 2016
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon I. és II. számú Lakóotthona 2016
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon III. számú Lakóotthona 2016
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Gyermekotthona és Nevelőszülői Hálózata 2019
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Fogyatékos személyek otthona 2021
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Különleges Gyermekotthona 2016
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon I. és II. számú Lakóotthona 2016
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon III. számú Lakóotthona 2016
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Gyermekotthona 2019
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Nevelőszülői Hálózata 2016
Alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
 
 
Powered by Phoca Download