• slideshow_gyv_1.jpg
  • slideshow_gyv_2.jpg

A Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye egy integrált intézmény, melyet szociális és gyermekvédelmi egységek alkotnak. A székhelyen található a Fogyatékos Személyek Otthona bentlakásos intézmény, mely Szeged város Makkosháza területén található zöld övezetben, kertes házak között helyezkedik el 15046 m2 területen (ebből az épületek 4810 m2-en). Az intézmény épületeit nagy park veszi körül játszótéri játékokkal, padokkal, pagodákkal.
Az Otthon alaptevékenysége, hogy teljes körű ellátást biztosít az önmagukat ellátni nem vagy csak korlátozott mértékben - tudó értelmileg akadályozott gyermekeknek és felnőtteknek. A gyermekek a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye, 18 éven felüli igénybevevő esetén Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Hatósági és Orvosszakértői Főosztály által kiadott alapvizsgálatról szóló szakvéleménye alapján kerülnek felvételre. Amennyiben az alapvizsgálattal egyidejűleg még nem történt meg a komplex szükségletfelmérés kezdeményezése, úgy arról az Ellátást biztosító haladéktalanul intézkedik.
Engedélyezett létszámunk 150 fő. A lakókat életkoruk, nemük és állapotuk súlyosságának mértéke alapján három gondozási egységen helyeztük el, melyen belül osztályok, és gondozási csoportok vannak. Szakmai tevékenységünk az értelmileg akadályozott ellátottak részére szakorvosi, gondozási, ápolási és mentálhigiénés tevékenység végzése.
Rendszeres egészségügyi ellátásban részesülnek lakóink, gyermekgyógyász, gyermekneurológus és bőrgyógyász szakorvosok segítik a magas fokú ellátást. Az ápolás és gondozás magában foglalja az ellátottak körüli egészségügyi teendők elvégzését, gyógyszerezést, szondatáplálást, szakorvosi utasítások végrehajtását, egészségnevelést, valamint lakóink napi ötszöri étkeztetését, orvosi elrendelésre diéták biztosítását. Intézményünk szakápolási tevékenységre vonatkozó engedéllyel is rendelkezik.
Az ápolást, gondozást végző személyzettel team munkában, személyre szabott módszerekkel foglalkoznak az Otthon lakóival a mentálhigiénés egység tagjai (fejlesztő pedagógus, mentálhigiénés szakember, terápiás  és szociális munkatársak). A mentálhigiénés egység tagjai által az Otthon lakói részére kidolgozott, - az ápolók, gondozók/ törvényes képviselők és a lakók bevonásával előkészített - egyéni fejlesztési tervek-ben rögzített célok, feladatok, módszerek alapján történik a fejlesztés, és a szintentartás. A foglalkozások komplexek, egyéni, mikro-csoportos, csoportos formában történnek.

Ápolást gondozást nyújtó otthon


Vezető: Tiszaváry Péter
Kapcsolattartó: Viszkok Andrea Hermina
Cím: 6723 SZEGED, Agyagos u. 45.
Akadálymentesség megoldott.
Tel.: 62/480-780
Fax: 62/484-518
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ellátottak száma: 150 fő.
Ellátottak életkora: 0 - 68 éves korig


Szociális szolgáltatás(ok): Ápolást gondozást nyújtóbentlakásos  intézményi ellátás
Érintettek köre:
Közép és súlyos értelmi fogyatékos személyek. Enyhe értelmi fogyatékos csak különösen indokolt esetben helyezhető el. A lakóink egy része halmozottan sérült.
Foglalkozások: Mentálhigiénés foglalkozás, vizuális nevelés, ének, zene, rajz, szőnyegszövés, pompom készítés, lovaglás, torna, hitoktatás, szabadidős programok szervezése.
Terápiák: Bázis terápia (bazális stimuláció), MAES-terápia, DSGM (Dévény féle speciális manuális technika, gimnasztikai módszer), fizikoterápia, gyógytorna, gyógymasszázs, gyógylovaglás, játékterápia, művészetterápia, Pető-módszer (konduktív pedagógia), zeneterápia, magatartás- és viselkedésterápia, mozgásfejlesztés, személyiség fejlesztés.

Fejlesztő foglalkoztatás


Vezető: Csala Éva, helyettes: Pánger Klára
Cím: 6723 Szeged, Agyagos u. 45.
Tel.: 62/480-780
Fax: 62/484-518
Ellátottak száma: 10 fő.
Ellátottak életkora: 30 - 48 éves korig
Foglalkoztatási szolgáltatás(ok): fejlesztő foglalkoztatás
Érintettek köre: Szakértői véleménnyel/munkapszichológus szakvéleménnyel rendelkező enyhe értelmi fogyatékos, középsúlyos értelmi fogyatékos, gyengén-látó, siket, közepesen mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos személy.
Foglalkozások: Ajándéktárgy-készítés (pompom), szőnyegszövés.


Gyermekvédelmi feladatellátási helyek:


Somogyiné Farsang Szilvia 
intézményvezető-helyettes 
Telefon: 30/615-7179 
Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Kuckó Gyermekotthon Szeged

Cím: 6723 Szeged, Bölcsőde utca 3.
Gyermekotthon vezető: dr. Kothencz Edina
Telefon/fax: 62/481-832
e-mail:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ellátottak száma: 34 fő

Érintettek köre: A kora miatt különleges ellátást igénylő gyermekeknek, továbbá tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekeknek nyújt ellátást. Elsődlegesen 0-10 éves gyermekek otthont nyújtó gyermekvédelmi szakellátását végzi, emellett lehetőség van az idősebb gyermekek elhelyezésére is, elsősorban a testvérek együttes elhelyezése érdekében.

Működési (felvételi) körzet: Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területe.

A Gyermekotthon csendes, nyugodt környezetet biztosít az itt élő gyermekeknek. Tömegközlekedéssel jól megközelíthető, ez nagyban megkönnyíti az itt elhelyezett gyermekek szüleinek a gyermekeikkel történő akár napi szintű kapcsolattartását (pl. szoptatás esetén). A köznevelési intézmények közelsége megkönnyíti, hogy a nálunk nevelkedő gyermekek ezen intézményekbe járjanak.
Az épület eredetileg bölcsődei felhasználásra épült, így csoportszobák, fürdőhelyiségek, konyha, játszóudvar, adminisztrációs helyiségek, stb. adottak voltak, a beköltözést követően csak a gyermekotthon működéséhez szükséges szobák kialakítását kellett megoldani. Ilyen volt a látogatói szoba, a kismamák elhelyezésére szolgáló szoba, orvosi vizsgáló, raktárak, stb.
A Gyermekotthon meleg hangulatú, családias jellegű átalakítását évek óta következetesen végezzük. A szobák berendezését, az egyéni környezetet, a gyermek egyéniségéhez igazodó miliőt és gondozását-nevelését sikerült megvalósítani.

A Gyermekotthon legfontosabb feladatkörei, tevékenységi területei:
• gondozási- nevelési feladatok ellátása,
• orvosi ellátás,
• korai fejlesztés megszervezése,
• pedagógusi teendők elvégzése,
• vér szerinti szülőkkel, nevelőszülőkkel, örökbefogadó szülőkkel kapcsolattartás,
• gondozás átadásának megszervezése,
• adminisztratív feladatok elvégzése,
• technikai munkálatok
• alapellátással és a szakellátási társintézményekkel való kooperáció
Elsődleges feladatunk a bekerülő kisgyermek számára egy olyan elfogadó, meleg, otthonos légkör és nevelési feltételek biztosítása, amely a későbbiekben a legkisebb zökkenővel teszi lehetővé vérszerinti, örökbefogadó- vagy nevelő családba történő beilleszkedésüket. Minden gyermeknek van saját ruhatára, amelyet a gyermek ízlése szerint alakítunk ki -az óvodás korú vagy idősebb gyermekek kisközössségében, a ruhák tárolására minden gyermeknek van külön szekrénye, saját játékaikat és a számukra fontos tárgyakat külön játéktartókba gyűjtik. Ezen tárgyakat és a ruháik jelentős részét a gyermekek, ha elhagyják az intézményt, magukkal vihetik. A gyermekek életéről a gyermekotthonban töltött eseményekről – például születésnap, karácsony, kirándulások- illetve a családtagokkal közös fényképeket készítünk, amelyekből a gyermekeknek fotóalbumot állítunk össze, ami szintén a gyermekek tulajdonát képzi. Nagy gondot fordítunk a gyermek szükségleteinek megfelelő egyéni és közös programokra, séták, ünnepek, kirándulások, színházlátogatás, koncertek, amelyek az élményen túl elősegítik a nálunk nevelkedő gyermekek optimális szocializációját. Az optimális jövő, hogy a tőlünk távozók családba kerüljenek. Ennek érdekében a családban nevelkedő társaiknál is többet kell nyújtania az intézménynek és a dolgozóknak, hogy a más környezetbe való be-és visszailleszkedés minél zökkenőmentesebb legyen. Vérszerinti családba távozás előtt a szülők bekapcsolódhatnak újra gyermekük gondozásába, mindennapi tevékenységébe, szükség esetén a gondozási műveletekre, gyermekekkel való bánásmódra is megtanítjuk őket.
Nevelő- és örökbefogadó család esetén a távozást hosszú barátkozás előzi meg. Először a kapcsolatfelvétel, később az elfogadás, közös játék, majd a gondozási műveletek átvétele történik a referencia személytől, valamint szakmai tanácsadást nyújtunk. Az intézményből kikerülve nagy gondot fordítunk az utánkövetésre, a családot az elbocsátás előtt biztosítjuk nyitottságunkról és arról, hogy bármikor szívesen látjuk őket, legyen szó akár szakmai tanácsadásról, vagy akár csak egy látogatásról. A szülők legtöbbje örömmel fogadja ezt a lehetőséget és gyakran élnek is vele.
Az Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosának 849/2010. számú ügyének jelentése intézményünkről a következő megállapítást tette: „A gyermekotthon személyi és tárgyi feltételei kiemelkedőek. A csoportszobák tágasak, egyedileg tervezett szekrénysorokkal, a gyermekek korcsoportjának megfelelő minőségi bútorokkal felszereltek. Van fejlesztőjátékokkal felszerelt játszószoba, fejlesztő szoba, továbbá egy mászó és egyéb mozgásfejlődést elősegítő eszközökkel ellátott helyiség.

Gyöngyszem Különleges Gyermekotthon Hódmezővásárhely


Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál u. 12.
Gyermekotthon vezető: Ságodiné Samu Edit
Telefon:+36-70/656-7914
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ellátottak száma: 16 fő

Érintettek köre: Gyermekvédelmi szakellátás keretein belül otthont nyújtó ellátás, személyes gondoskodás körébe tartozó 3-18 éves gyermekek részére különleges ellátást kisközösségekben biztosító, valamint 18-25 év közötti fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást, utógondozást biztosító egység. Működési (felvételi) körzet: Csongrád-Csanád vármegye közigazgatási területe.

A Gyermekotthon lakói 2005. november 27-én költöztek be a gyermekotthonukba.
Az igényesen és korszerűen felújított, szárazkapu bejárásos polgári ház a városközponthoz közel, családi házas övezetben található. A feladatok ellátásához elegendő számú, tágas közös helyiség és négy hálószoba áll rendelkezésre. A hálószobák négy–négy gyermek kényelmes elhelyezésére alkalmasak, ahol külön polcok, éjjeliszekrény teszik lehetővé a gyermekek, fiatal felnőttek személyes tárgyainak saját szobájukban való elhelyezését. Az épület adottságai és elosztása lehetővé teszik a csoportok vagy a lakók számára is a közös, illetve az egyéni igények szerinti elfoglaltságok végzését, akár egymástól elkülönítetten is.
A Gyermekotthonunk a maga sajátos arculatával, biztonságot nyújtó otthonként hagyományrendszerével, foglalkozásaival, a szabadidő megszervezésének változatos módjával az ott eltöltött idő érzelem gazdag, örömteli, értékes eltöltéséhez kíván hozzájárulni.
Ez az elhelyezési forma két 8 fős csoport – összesen 16 gyermek és fiatal – otthonos lakhatatását nyújtja. Mindkét gyermekcsoportot állandó 5 fős nevelői – gyermekfelügyelői szakemberek látják el, hétköznap és hétvégén, szorgalmi- és szünidőben egyaránt.
Speciális segítséget jelent neveltjeinknek a gyógypedagógus, a fejlesztő pedagógus és a pszichológus alkalmazása. A családi kapcsolatok ápolását, a nagykorúvá váló és nagykorú fiatalok hivatalos ügyeinek intézését család- és utógondozó segíti. Az állandó, kis létszámú nevelői gárda lehetővé teszi a gyermekek minél bensőségesebb, személyes kapcsolatainak erősödését.
Különleges gyermekotthonunk egyfajta családmodell, ahol gondozottjaink bekapcsolódhatnak egy szűk kis közösség életébe, ugyanakkor lehetőségük van az érdeklődési körüknek, hangulatuknak megfelelő tevékenységekre, vagy akár az egyedüllétre. E bensőséges légkörben megvalósulhat az egyéni bioritmus, a mélyebb gyermek–nevelő, gyermek–gyermek közötti kapcsolat és mind teljesebb egyéni bánásmód.

Bodzavirág Lakásotthon Makó


Cím: 6900 Makó, Ráday u. 5.
Gyermekotthon vezető: Molnár Dóra mb.
Telefonszám: +36-70/6567907
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ellátottak száma: 12 fő

Érintettek köre: Gyermekvédelmi szakellátás keretein belül személyes gondoskodás körébe tartozó, otthont nyújtó ellátást biztosító egység 3-18 éves korú gyermekek számára, valamint 18-25 év közötti fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást, utógondozást biztosító egység
Gyermekvédelmi szakellátás keretein belül személyes gondoskodás körébe tartozó, otthont nyújtó ellátást biztosító egység 3-18 éves korú gyermekek számára, valamint 18-25 év közötti fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást, utógondozást biztosító egység
A lakásotthon, családi ház, Makó város központjától körülbelül 1 km-es távolságra helyezkedik el, magán ingatlanok között, lakótelepi övezetben. A lakásotthon megközelíthetőség szempontjából a vasútállomás 700 m-es körzetében érhető el. A legközelebbi autóbusz megállóhely körülbelül 500 méterre található.
A lakásotthon szobái a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszereltek. A lakószobák 1-3 fő gondozott elhelyezésére alkalmasak. A gondozott gyermek személyes használati tárgyai és ruházata a csoport lakóterében, társaiétól elkülönítetten, külön szekrényben kerültek elhelyezésre.
A lakásotthon a gyermekek, fiatalok igényeinek, fejlődési szintjeinek, érdeklődéseinek megfelelően, folyamatosan biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését(pl: mozi, strand, programok).


Csiperke Lakásotthon Makó


Cím: 6900 Makó, Szent Lőrinc u. 6.
Gyermekotthon vezető: Molnár Dóra mb.
Telefonszám: +36-70/656-7869
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ellátottak száma: 12 fő

Érintettek köre: Gyermekvédelmi szakellátás keretein belül személyes gondoskodás körébe tartozó, otthont nyújtó ellátást biztosító egység 3-18 éves korú gyermekek számára, valamint 18-25 év közötti fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást, utógondozást biztosító egység
A lakásotthon, családi ház, Makó város központjától körülbelül 1,5 km-es távolságon belül helyezkedik el.
A lakásotthon megközelíthetőség szempontjából a vasút állomás 500 m-es körzetében érhető el, a legközelebbi autóbusz megállóhely körülbelül 1 km-re található.
A lakásotthon szobák a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszereltek. A lakószobák 1-3 fő gondozott elhelyezésére alkalmasak. A gondozott gyermek személyes használati tárgyai és ruházata a csoport lakóterében, társaiétól elkülönítetten, külön szekrényben kerültek elhelyezésre.
A lakásotthon a gyermekek, fiatalok igényeinek, fejlődési szintjeinek, érdeklődéseinek megfelelően, folyamatosan biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (pl: mozi, strand, programok).


Kerekerdő Lakásotthon Ópusztaszer


Cím: 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán u. 1.
Gyermekotthon vezető: Molnár Dóra mb.
Telefonszám: +36-30/2851354
e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ellátottak száma: 12 fő

Érintettek köre: Gyermekvédelmi szakellátás keretein belül személyes gondoskodás körébe tartozó, otthont nyújtó ellátást biztosító egység 3-18 éves korú gyermekek számára, valamint 18-25 év közötti fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást, utógondozást biztosító egység
A lakásotthon 12 fő befogadására alkalmas családi ház Ópusztaszeren, tájvédelmi környezetben helyezkedik el. A lakásotthontól körülbelül 500m-re található sportpálya elsősorban a futball szeretőknek kedvez. Ópusztaszeren található a Nemzeti Történeti Emlékpark, ami lehetőséget nyújt az őseink megismerésére, ezzel szabadidős programot is teremt.
Ópusztaszertől 6 km-re található Kistelek ahol számos köznevelési intézmény található, amellett lehetőség van tánc, zene kerámia oktatására is. A lakásotthon szobák a mindennapi életvitelhez szükséges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel felszereltek. A lakószobák 1-3 fő gondozott elhelyezésére alkalmasak. A gondozott gyermek személyes használati tárgyai és ruházata a csoport lakóterében, társaiétól elkülönítetten, külön szekrényben kerültek elhelyezésre.
A lakásotthon a gyermekek, fiatalok igényeinek, fejlődési szintjeinek, érdeklődéseinek megfelelően, folyamatosan biztosítja a szabadidő hasznos eltöltését (pl: mozi, strand, programok).

Zöldfa Külső Férőhely Szeged


Cím: 6723 Szeged, Zöldfa utca 16. I/3.
Szakmai vezető: Dr. Miszlai Péter
Telefon: +36-70-6567884
Ellátottak száma: 3 fő

Szolgáltatások: gyermekvédelmi szakellátás keretein belül személyes gondoskodás körébe tartozó, otthont nyújtó ellátás, 18-25 év közötti fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás külső férőhelyeken.


Pentelei Külső Férőhely Szeged


Cím: 6723 Szeged, Pentelei sor 1. IX. 43.
Szakmai vezető: Dr. Miszlai Péter
Telefon: +36-70-6567884
Ellátottak száma: 4 fő

Szolgáltatások: gyermekvédelmi szakellátás keretein belül személyes gondoskodás körébe tartozó, otthont nyújtó ellátás, 18-25 év közötti fiatal felnőttek részére utógondozói ellátás külső férőhelyeken.


Kincses Szeglet Speciális Gyermekotthon Ópusztaszer 


Cím: 6767 Ópusztaszer, Komócsin Zoltán utca 37.
Gyermekotthon vezető: Radicsné Huszár Judit
Telefon: +36-70-6567871
Ellátottak száma: 20 fő
Szolgáltatások: gyermekvédelmi szakellátás keretein belül személyes gondoskodás körébe tartozó, otthont nyújtó ellátás, a családból kiemelt, 10-18 éves korú speciális vagy kettős szükségletű lány gyermekek teljes körű ellátását. 

 

Weboldalunkon sütiket használunk

A waltnerkarolyotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.