Házirendek, Szabályzatok

Az Intézmény Alaptevékenysége, Feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Jogszabályban meghatározott közfeladat:  
-  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 69. § bekezdése szerinti bentlakásos szociális ellátás (ápolást, gondozást nyújtó fogyatékos személyek otthona)
-  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 15.§ (3) bekezdés a) – b) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátása, utógondozói ellátás, valamint a Gyvt. 92. § szerinti utógondozói ellátás külső férőhelyen

Államháztartási szakágazat szerinti besorolás: 873000 Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása

Alaptevékenység:   
-  fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
-  az intézményi jogviszonyban álló személyek intézményen belüli fejlesztő foglalkoztatása
- gyermekotthonaiban a beutaló szerv által ideiglenes hatállyal elhelyezett, illetve a gyámhatóság által nevelésbe vett kiskorúak jogszabályban előírtak szerinti otthont nyújtó ellátása,
-  különleges ellátás biztosítása a tartósan beteg, fogyatékos, valamint a 3 éven aluli gyermekek számára,
-  speciális ellátás biztosítása a súlyosan pszichés, vagy súlyos disszociális tüneteket mutató, illetve pszichoaktív szerekkel küzdő, illetve a kettős szükségletű gyermekek számára,
-  ideiglenes gondozás biztosítása azon gyermekek számára, akik lakóhelyükről önkényesen távoztak el, így ellátás és felügyelet nélkül maradtak,
- a gyermekvédelmi szakellátásban nagykorúvá vált fiatal felnőttek számára a gyámhatóság által elrendelt utógondozói ellátás biztosítása, szükség esetén az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének befogadása, az intézményben utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt gyermekének átmeneti gondozása, külső férőhelyek működtetése,
-  a gyámhatóság által elrendelt utógondozás biztosítása.

Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
101211 Fogyatékossággal élők tartós bentlakásos ellátása
104011 Gyermekvédelmi bentlakásos ellátások
104012 Gyermekek átmeneti ellátása
107030 Szociális foglalkoztatás, fejlesztő foglalkoztatás

Működési terület: Csongrád-Csanád vármegye

Érdekképviseleti Fórum működési szabályzata - Kincses Szeglet Speciális Gyermekotthon Ópusztaszer 2023
Házirend - Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye és Kerekerdő Lakásotthon Ópusztaszer 2023
Szakmai program - Külső férőhelyes utógondozói ellátás 2023
Szakmai program - Kuckó Gyermekotthon Szeged 2023
Szakmai program - Gyöngyszem Különleges Gyermekotthon Hódmezővásárhely 2023
Szakmai program - Bodzavirág Lakásotthon Makó, valamint Csiperke Lakásotthon Makó 2023
Házirend - Kuckó Gyermekotthon Szeged 2023
Házirend - Zöldfa Külső Férőhely Szeged és Pentelei Külső Férőhely Szeged 2023
Házirend - Kerekerdő Lakásotthon Ópusztaszer 2023
Házirend - Gyöngyszem Különleges Gyermekotthon Hódmezővásárhely 2023
Házirend - Bodzavirág Lakásotthon Makó, valamint Csiperke Lakásotthon Makó 2023
Érdekképviseleti Fórum működési szabályzata - Kerekerdő Lakásotthon Ópusztaszer 2023
Érdekképviseleti Fórum működési szabályzata - Bodzavirág Lakásotthon Makó és Csiperke Lakásotthon Makó 2023
Érdekképviseleti Fórum működési szabályzata - A Kuckó Gyermekotthon Szeged, a Gyöngyszem Különleges Gyermekotthon Hódmezővásárhely, a Zöldfa Külső Férőhely Szeged és a Pentelei Külső Férőhely Szeged 2023
Szervezeti és Működési Szabályzat 2023
Házirend - Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye Fogyatékos személyek otthona 2023
Szakmai program - Dr. Waltner Károly Integrált Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény Csongrád-Csanád Vármegye 2023
Alaptevékenységét meghatározó jogszabályok
Szakmai program - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Kincses Szeglet Speciális Gyermekotthona 2024. január
Házirend - Csongrád-Csanád Megyei Dr. Waltner Károly Otthon Kincses Szeglet Speciális Gyermekotthona 2024. január
Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat valamint a közérdekű adatok megismerésének és a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendje
 
 
Weboldalunkon sütiket használunk

A waltnerkarolyotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.