Dokumentumok

Közérdekű adatok igénylése

A közérdekű adat megismerése iránti igények teljesítésének rendje 

1. Az eljárás indítása

1.1. Az eljárás megindítása

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésére vonatkozó eljárás az igény benyújtásával indul.

 1.2. Az igény (kérelem) benyújtása

A közérdekű adat megismerése iránt bárki – bármely természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, (a továbbiakban ügyfél) – igényt, (kérelmet) nyújthat be.

Az igény benyújtásának formái:

- szóbeli,

- írásbeli,

- elektronikus lehet.

 1.2.1. A szóban bejelentett igények

A szóban előterjesztett kérelmekről

a) amennyiben a tájékoztatás rögtön szóban is megadható, feljegyzést kell készíteni,

b) amennyiben a tájékoztatás azonnal nem teljesíthető, a 2. számú formanyomtatványt kell kitölteni.

 A feljegyzés

A feljegyzéseket az igazgató főorvosnak át kell adni, aki a feljegyzéseket gyűjti, majd legalább évente 1 alkalommal gondoskodik azok kiértékeléséről. (A kiértékelés alapján az intézkedési javaslatokat tehet arra, hogy mely adatok, s milyen formában kerüljenek közzétételre.)

 A formanyomtatvány

A formanyomtatványon rögzíteni kell:

a) az igényelt adatok pontos meghatározását, leírását,

b) nyilatkozatot arra, hogy az adatokat az igénylő

- személyesen, az adatok megtekintésével kívánja megismerni, vagy

- másolat készítését igényli, s ekkor a másolatot

- milyen módon kívánja átvenni (személyesen, postai vagy elektronikus úton,

- milyen adathordozón kéri

c) a másolat készítésével kapcsolatos költségek viselésére vonatkozó nyilatkozatot,

d) a személyes adatokat, a szükséges mértékben pl.:

 - az ügyfél nevét,

 - levelezési címét,

 - a napközbeni elérhetőségét.

 1.2.2. Az írásbeli és elektronikus igények

Az Intézményhez írásban, vagy elektronikus úton eljuttatott igényeket az igazgató főorvos számára haladéktalanul át kell adni.

Közérdekű adatigénylő lap
 
 
Weboldalunkon sütiket használunk

A waltnerkarolyotthon.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.